Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > >

Garancia

Garanciális feltételek

A KazyComputers mint eladó - továbbiakban: Eladó –által vállalt garanciális/szavatossági feltételek kizárólag az Eladó kiskereskedelmi platformjain (üzlet, kazycomputers.hu portál, helyszíni direkt értékesítés) és árain való eladáskor érvényesek.

Az Eladó nem vállal jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és hibától mentes lesz.

A jótállás egyéb feltételei

A jótállás csak a számlával együtt érvényes. Használt, felújított termékeinkre (használt számítógép, használt laptop és használt monitor) -a szoftver(ek) és az akkumulátor kivételével- a számla kiállításától számított 12 hónap garanciát biztosítunk. A jótállás csak a rendeltetésszerű használat mellett történt meghibásodásokra vonatkozik.

Az Eladó - bizonyos termékek esetén - külön a jogszabályban meghatározott szavatossági időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen jótállás feltételeit maga határozza meg.

Az Eladó ellátja az értékesített termékek szavatossági és jótállási (garancia) javítását, illetve a termékek alkatrészellátását, a szavatosság rendelkezései szerint. Az Eladó az e pont szerinti szerviztevékenységét a saját szervíze (8000. Székesfehérvár, Ady Endre 32. FSZ/6.), illetve a márkaszervizek útján látja el.

 Eladó a használt számítógépekre, használt laptopokra és használt monitorokra (továbbá minden használt termékre) alap esetben 1 hónap jótállást vállal. Jótállási idő alatt Vevő bármikor közölheti kifogását a KazyComputers Kft. felé. A kifogás csak írásban érvényes. Új termékekre a gyártó által nyújtott garanciális feltételek az irányadóak.

 Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse. A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért. Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által, a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.

Az eladó továbbá nem felelős az alábbiakért

  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
  • A webáruházban megjelenített termék kifogyása.
  • Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
  • A Vevő felelős a kazycomputers.hu portálhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem áll az irányítása alatt.

A termék visszaszolgáltatása

A Vevő  az Eladóval kötött szerződéstől (számla kiállításától számított) 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát személyi számítógépre vonatkozó szoftver esetében, ha azt a csomagolást a Vevő felbontotta vagy a terméket regisztrálta. A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Indoklás nélküli elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Nem rendeltetésszerű használatából eredő károk esetén, Eladó követelheti a Vevőtől a visszaszolgáltatott áruban okozott kár(ok) megtérítését, illetve megtagadhatja a szerződéstől való elállás jogát.